Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin

 

Các doanh nghiệp xuất khẩu tham gia chương trình "Hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập & Phát triển" sẽ được mua sản phẩm/dịch vụ CNTT với mức giá ưu đãi tối thiểu là 30% so với giá thị trường.

 

Ngày 09/11/2009, tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và Viện Tin học Doanh nghiệp (VCCI) về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển.

 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 09/03/2009 của UBND Thành phố về việc triển khai Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông đã có kế hoạch hỗ trợ ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp xuất khẩu để tìm kiếm thị trường, giới thiệu quảng bá sản phẩm và thương hiệu. Kế hoạch được xây dựng, thực hiện nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành phố và hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường xuất khẩu, xây dựng hình ảnh, thương hiệu trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT.

 

Đây cũng là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Đề án 191 của Chính phủ về “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005-2010”. Chương trình nhằm mục đích giúp đỡ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu tiết kiệm chi phí điều hành, tìm kiếm thị trường xuất khẩu và bạn hàng tiềm năng, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh.

 

Cụ thể, các doanh nghiệp xuất khẩu tham gia sẽ được tư vấn miễn phí về các dịch vụ, giải pháp công nghệ như các phần mềm quản lý, giải pháp thương mại điện tử, phần mềm tự do nguồn mở, tìm kiếm nhà nhập khẩu, đào tạo tiếng Anh... Đồng thời, họ cũng sẽ được mua sản phẩm với mức giá ưu đãi (tối thiểu 10% đối với phần cứng và từ 30% cho đến 100% đối với phần mềm/dịch vụ) từ các đơn vị CNTT đã cam kết "góp sức" cho chương trình.

 

Chương trình có 11 đơn vị đăng ký tham gia cung cấp máy tính, phần mềm quản lý, phần mềm tự do nguồn mở, đào tạo trực tuyến..., trong đó có iWay với dịch vụ hỗ trợ ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở. Qua đó, doanh nghiệp xuất khẩu sẽ tận dụng được những lợi ích của các ứng dụng nguồn mở với mức chi phí hợp lý, tiết kiệm ngân sách.

 

Các doanh nghiệp xuất khẩu có nhu cầu ứng dụng CNTT đăng ký về Sở Thông tin & Truyền thông hoặc Viện Tin học Doanh nghiệp để nhận các mức giá ưu đãi. Thời gian tham gia chương trình đến hết tháng 2 năm 2010, ưu tiên cho 100 doanh nghiệp đăng ký sớm nhất.