Ngày hội thế giới về định dạng tài liệu mở

 

 

Document Freedom Day (DFD) được coi là ngày hội thế giới về các định dạng tài liệu mở, năm nay sẽ được tổ chức lần thứ 2 trên thế giới vào ngày thứ tư 25 tháng 03/2009.

 

Tại Việt Nam, Trung tâm kỹ thuật số (CNF) của Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF) sẽ phối hợp với Viên tin học Pháp ngữ (IFI) và văn phòng Công nghệ thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ (VPCNTT-Bộ KHCN) để tổ chức một hội thảo giới thiệu về các định dạng mở, đặc biệt trong lĩnh vực tài liệu văn phòng và tài liệu khoa học, từ 14g30 đến 16g30 tại Hội trường của Viện IFI:

 

    * Open Document format (ODF): định dạng tài liệu văn phòng
    * Kinh nghiệm chuyển đổi sang OpenOffice.org từ tỉnh Bắc Giang
    * Kế họach CNTT ngành giáo dục với PM Mã nguồn mở
    * LaTeX: định dạng tài liệu khoa học
    * BibTeX: đinh dạng biểu ghi khoa học

 

Ngoài ra, còn những sinh họat khác nhằm quảng bá cho định dạng tài liệu mở như phát đĩa CD phần mềm tự do (chạy được trong môi trường Windows), là những phần mềm tự nhiên khai thác các định dạng mở; tổ chức bốc thăm trùng thưởng USB 1-2 GB.

 

Để tìm hiểu thêm về định dạng mở, các bạn có thể truy cập trang web http://www.openformats.org (có phần dịch ra tiếng Việt)

 

Để biết thêm thông tin về ngày DFD 2009 tổ chức tại Trung tâm CNF và Viện tin học Pháp ngữ, bạn có thể:

 

- Liên hệ với chúng tôi
- Bằng email cai@vn.auf.org
- Qua điện thoại : 04-38.68.48.85

 

Thêm thông tin: http://hanoi.centre-linux.org/article.php3?id_article=98