Các bạn có giải pháp gì để bảo mật thông tin khách hàng không?

 

Chúng tôi có rất nhiều giải pháp để bảo mật thông tin của khách hàng

Ngoài tách mạng dữ liệu, Zimbra còn hỗ trợ:

• Bảo mật dữ liệu qua TLS

• Phần bảo mật riêng luôn quét và làm cho chính sách bảo mật có hiệu lực.

• Chia công việc cho các vật thể, hệ thống, dữ liệu và ứng dụng truy cập

• Giới hạn truy cập vào hệ thống bằng chức năng