Dung lượng lớn nhất của tài liệu đính kèm email là bao nhiêu?

 

Dung lượng của các tài liệu đính kèm lên đến 20Mb. Các tài liệu đính kèm có dung lượng lớn hơn thường mang lại rắc rối cho khách hàng thông qua hệ thống thư điện tử.