Bạn có cung cấp dùng thử miễn phí dịch vụ Hosting Zimbra không?

 

Có, bạn có thể dùng thử miễn phí trong vòng 30 ngày, hãy liên hệ với chúng tôi để được dùng thử dịch vụ.