Điều gì sẽ xảy ra đối với người sử dụng khi tiếp cận hạn ngạch mail? Chuyện gì xảy ra khi hạn ngạch mail đầy?

 

Khi hạn ngạch mail sử dụng lên tới 90%, bạn sẽ nhận được 1 email cảnh báo. Bạn sẽ tiếp tục nhận email này 1 lần/ngày cho tới khi hạn ngạch mail sử dụng dưới 90%. Nếu hạn ngạch lên tới 100%, mail phân phối sẽ ngừng và bạn sẽ tạm thời không gửi được email.