Tôi bị quên mật khẩu, tôi phải làm thế nào để thiết lập lại mật khẩu?

 

Không có chức năng tự khôi phục lại mật khẩu cho người dùng. Bạn phải liên hệ với nhà quản trị tên miền để yêu cầu thiết lập lại.