Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Frontier Solution Việt Nam

 

Nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ cơ hội triển  khai các dự án ứng dụng CNTT tại Việt Nam, ngày 16/5/2013 Công ty Cổ  phần Giải pháp Thông tin và Công ty TNHH Frontier Solution Việt Nam đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

 

Theo đó, hai bên sẽ cùng phối hợp thực hiện các công việc tư vấn, xây dựng triển khai    các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin tại thị trường Việt Nam. Mỗi bên sẽ phát huy thế mạnh của mình để thực hiện mảng công việc phù hợp nhằm mang tới chất lượng cao nhất cho các dự án. Hi vọng rằng sự hợp tác này sẽ mở ra những cơ hội phát triển mới cho mỗi bên.