Các phần mềm nguồn mở hữu dụng

 

Nguyên tắc lựa chọn phần mềm

Ngoài việc áp dụng các nguyên tắc cơ bản trong chuyển đổi như đã đề cập, để lựa chọn được các phần mềm phù hợp, nên thực hiện theo 3 bước sau:

 

- Xác định rõ nhu cầu công việc, yêu cầu nghiệp vụ.
- Tìm kiếm một tập các phần mềm tự do nguồn mở đáp ứng các tiêu chí cần thiết xác định ở trên.
- Thử nghiệm kỹ càng trước khi ra quyết định lựa chọn 1 phần mềm cụ thể đem vào triển khai.

 

Một số PMTDNM thay thế có tính năng tương đương với phần mềm bản quyền

Dựa theo các nguyên tắc chung, kinh nghiệm thực tế và thực hiện các bước kiểm thử phần mềm kỹ càng, chúng tôi khuyên người dùng lựa chọn các PMTDNM có tính năng tương đương với phần mềm bản quyền tương ứng chạy trên môi trường Windows, chia thành các lĩnh vực cụ thể như sau:

 

Mô tả

Phần mềm bản quyền

Phần mềm nguồn mở

  Phần mềm máy trạm
  Hệ điều hành máy trạm   Microsoft Windows XP/Vista   Fedora Linux
  Ubuntu Linux
  Trình duyệt web   Internet Explorer   Firefox
  Konqueror
  Email clients   Outlook
  Outlook Express
  Lotus Notes
  Zimbra Webmail
  Zimbra Desktops
  Thunderbird
  Instant Messaging, Chat   MSN Messenger
  Yahoo Messenger
  Lotus Sametime
  Pidgin
  FTP clients   WS FTP   FileZilla FTP client
  GFTP
  Xử lý ảnh   Adobe Photoshop
  Corel Draw
  Gimp
  Inkscape
  Nghe nhạc, xem phim   Windows Media Player   VLC
  Mplayer
  Bộ soạn thảo văn phòng   Microsoft Office   OpenOffice
  Lập kế hoạch dự án   Microsoft Project   OpenProj
  Imendio Planner
  Bộ gõ tiếng Việt   Vietkey   Xvnkb
  Unikey
  Công cụ nén files   WinZip
  WinRAR
  7-zip
  Quét Virus   Symantec AntiVirus
  McAfee
  TrendMicro
  ClamAV
  Phần mềm máy chủ và dịch vụ mạng
  Hệ điều hành máy chủ   Microsoft Windows Server 2003/2008   CentOS Linux
  Debian Linux
  Ubuntu Linux
  FreeBSD, OpenBSD
  Dịch vụ mạng cơ bản   Microsoft DNS
  Microsoft DHCP
  Bind
  DHCPd
  Tường lửa   CheckPoint   iptables
  Internet Proxy   Microsoft ISA   Squid
  Theo dõi hoạt động mạng   Microsoft System Management Server   ZenOSS
  Sao lưu và khôi phục dữ liệu   Symantec BackupEXEC   Bacula
  Amanda
  Web   Microsoft IIS   Apache
  FTP   Microsoft FTP   ProFTPd
  VSFTP
  Thư điện tử, hệ thống làm việc  cộng tác   Microsoft Exchange
  Lotus Domino
  Lotus Sametime
  MDaemon
  Zimbra
  Scalix
  OpenXchange
  Openfire
  Asterisk
  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu   Microsoft SQL Server
  IBM DB2
  Oracle Database
  MySQL
  PostgreSQL
  Ingres
 Fax server   GFI FAXmaker
  VSI FaxServer
  HylaFax
  Quản lý nội dung, Quản lý tài liệu, Quản lý lưu trình công việc   FileNet
  Documentum
  Lotus Domino.doc
  KnowledgeTree
  ProcessMaker
  Nuxeo
  Alfresco
  eXo Platform ECM
  Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP)   SAP Business Suite
 Oracle E-Business Suite
  OpenBravo
  Compiere
  ADempiere
  TinyERP
  Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)   SAP Business Suite
  Oracle CRM
  SugarCRM
  OpenCRX