Nguyên tắc chuyển đổi sang phần mềm nguồn mở

 

Để chuyển dần sang sử dụng PMNM trong hệ thống tổ chức của bạn, một số nguyên tắc chúng tôi đề xuất dưới đây cần được thực hiện để đảm bảo quá trình chuyển đổi không ảnh hưởng nhiều tới công việc đang diễn ra:

 

Theo khía cạnh quản lý:

- Thuyết phục từ trên xuống nhằm nhận được cam kết hỗ trợ ở các cấp bắt đầu từ ban lãnh đạo.

- Chuẩn bị thật kỹ, đánh giá đúng hiện trạng toàn bộ hệ thống thông tin, làm rõ các mong muốn, nhu cầu thực tiễn khi chuyển đổi, bao gồm cả các phương thức và chỉ tiêu đánh giá kết quả.

- Tìm kiếm các thông tin tư vấn hữu ích, đặc biệt từ các nhà tư vấn, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, những trường hợp chuyển đổi tương tự đã thành công.

- Lập kế hoạch khả thi và qui trình triển khai đầy đủ.

- Không nên chuyển đổi toàn bộ hệ thống thông tin ngay lập tức mà làm từng phần.

- Các dịch vụ mạng trên máy chủ (mạng, email, web, database, printing...), không làm ảnh hưởng trực tiếp đến công việc hàng ngày của người sử dụng bình thường được chuyển đổi trước; các phần mềm trên máy trạm người dùng được chuyển đổi sau. Thậm chí, một số ứng dụng chuyên biệt chưa có phiên bản mã mở và/hoặc chạy trên Linux (như Fast Accounting) cần được đặt kế hoạch chuyển đổi sau cùng.

- Ở tất cả các sites, một số máy sẽ chuyển đợt 1; đợt 2 mới chuyển toàn bộ. Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên triển khai cần dựa theo tình hình thực tế.

 

Theo khía cạnh công nghệ:

- Hiểu qui trình phát triển để thực sự “cảm nhận” được chất lượng và những ưu thế vượt trội của PMTDNM.

- Điều tra hiện trạng ứng dụng CNTT, bao gồm các phần mềm, phần cứng ảnh hưởng trực tiếp bởi quá trình chuyển đổi.

- Tận dụng sự mềm dẻo các tính tương tác cao của các PMTDNM để thiết kế một kiến trúc phù hợp cho hệ thống thông tin mới.

- Nghiên cứu kỹ các PMTDNM dự định chuyển sang bao gồm cả các gói có sẵn trong bản phân phối Linux và các gói thêm cần thiết.

- Khi lựa chọn PMTDNM sẽ chuyển đổi, nên ưu tiên sự ổn định hơn chức năng nhiều.

- Thiết lập qui trình hỗ trợ cùng với hệ thống hỗ trợ theo ticket đảm bảo hỗ trợ tối đa, nhanh nhất cho người dùng.

- Lập và cập nhật thường xuyên nhật ký chi tiết quá trình chuyển đổi.

 

Theo khía cạnh xã hội:

- Cung cấp thông tin, các hiểu biết cơ bản về PMTDNM cho toàn bộ người dùng.

- Không nên “ép buộc” người dùng mà thực hiện giải thích, thuyết phục. Sử dụng phương pháp giải thích, thuyết phục trực quan có đầy đủ demo, dùng thử, trình diễn, tài liệu...

- Đặt mục tiêu chuyển đổi như một cơ hội tốt cho người dùng để nâng cao kỹ năng làm việc.

- Tối ưu hoá, tạo sự dễ dàng trong việc học tập cũng như sử dụng PMTDNM.

- Tổ chức một số hội nghị tổng kết mỗi giai đoạn, khuyến khích những người dùng đã hài lòng với việc chuyển sang hệ thống mới tham gia đánh giá, nhận xét.