Ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với ITB-VCCI

 

Ngày 25/05/2009, tại Hà Nội, Viện Tin học Doanh nghiệp (ITB-VCCI) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin (iWay) đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ đề án 191 về Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2009-2010.

Đề án nhằm mục đích đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

 

Thỏa thuận mang lại cơ hội hợp tác dựa trên mối quan hệ gắn bó giữa hai đơn vị, tận dụng những thế mạnh của mỗi bên cùng hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện phương châm Phục vụ doanh nghiệp cùng đi tới thành công. Theo đó, hai bên trao đổi, cung cấp thông tin và giới thiệu các dịch vụ, sản phẩm, các chương trình nâng cao nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam về tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT, đặc biệt là phần mềm tự do nguồn mở (PMNM), vào quản trị doanh nghiệp. iWay có trách nhiệm thực hiện xây dựng và tham gia các chương trình thúc đẩy ứng dụng CNTT, đặc biệt là PMNM, cho doanh nghiệp thông qua các mảng tư vấn, đào tạo và hội thảo; đồng thời tham gia dự án VNFOSS do ITB-VCCI chủ trì trong khuôn khổ đề án.

 

Thỏa thuận hợp tác cũng đưa ra nhiều phương thức thể hiện linh hoạt cho các bên tham gia như tổ chức hội thảo, tọa đàm, các hoạt động PR, đăng tải bài viết trên phương tiện truyền thông đại chúng. Qua đó việc cung cấp và giới thiệu chương trình hành động, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT về phần cứng, phần mềm, giải pháp và dịch vụ được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng hơn.

 

Thông qua thỏa thuận và đề án này, iWay và ITB đã tiến thêm một bước quan trọng, cùng với chính phủ và toàn xã hội đưa PMNM trở nên phổ biến hơn, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp, tổ chức và toàn xã hội.