So sánh dịch vụ

 

Zimbra CS có nhiều tuỳ chọn luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn, hãy làm cho hệ thống trở thành giải pháp linh hoạt nhất cho doanh nghiệp, tổ chức của mình. Các tuỳ chọn (Zimbra On-demand, Zimbra Colo, Zimbra Office) đều cung cấp cho người dùng các ứng dụng như nhau nhưng mỗi loại cho phép các mức độ quản trị và tuỳ biến khác nhau. 

Nếu bạn cần tư vấn thêm loại hình nào phù hợp nhất với điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin trong văn phòng của mình, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc gửi email tới info@iwayvietnam.com

 

Mô tả

Zimbra Cloud (SecureMail)

Zimbra Colo
Zimbra Office

Thời gian cài đặt, khởi tạo

Sau 30 phút Sau 2 ngày Sau 2 ngày

Chi phí

Đúng nhu cầu sử dụng

Cài đặt + bảo trì

+ vận hành tại ISP

Cài đặt + bảo trì

Đầu tư phần cứng ban đầu

 

Quản trị hệ thống

 

Dung lượng sử dụng

Giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Đối tượng phù hợp
     

Số lượng người dùng

< 50 < 200 Không giới hạn

Tần suất sử dụng

Vừa phải Nhiều Rất nhiều

Chi phí đầu tư vận hành

Vừa phải Cao Cao
So sánh tổng chi phí      
Đầu tư máy chủ* 30.000.000đ 30.000.000đ

Vận hành

1.500.000đ/tháng

/50 mailbox

2.300.000đ/tháng

(phí thuê chỗ đặt máy chủ)

2.200.000đ/tháng**

Bảo trì hệ thống

Bao gồm trong phí sử dụng

Từ 1.500.000đ/tháng

(tuỳ chọn)

Từ 1.500.000đ/tháng

(tuỳ chọn)

Phí sử dụng hàng năm

18.000.000đ

(cho 50 mailbox)

57.600.000đ 54.000.000đ
Hiệu năng hệ thống      

Hiệu năng máy chủ

Chia sẻ Dùng riêng Dùng riêng

Hiệu năng mạng kết nối máy chủ với Internet

Tốt Tốt Khá

Hiệu năng mạng kết nối tới máy chủ

Khá Tốt Rất tốt
Mức độ an toàn, bảo mật      

Bảo mật dữ liệu

Khá Tốt Rất tốt

Ngăn chặn virus, spam

Rất tốt Rất tốt Rất tốt

Môi trường hoạt động máy chủ (nguồn điện, điều hòa, kết nối Internet…)

Tốt Tốt Khá
  Đặt hàng Đặt hàng Đặt hàng

 * Giá ước tính với máy chủ cấu hình đáp ứng cho hệ thống Zimbra.
** Chi phí tạm tính cho đường mạng, nguồn điện cung cấp cho máy chủ và hệ thống điều hòa.