H́nh thức dịch vụ

  * Dịch vụ được cung cấp:

 • Dịch vụ giao nhận trọn gói
 • Từng phần, theo yêu cầu

 • * Địa điểm cung cấp:

 • Tại DC, máy chủ của khách hàng
 • Tại DC, máy chủ cho thuê
 • Sử dụng trực tiếp trên iPost cloud

 • * Cách thức chi trả dịch vụ:

 • Chi phí dịch vụ trọn gói hàng tháng
 • Chi phí hàng tháng, theo lượng sử dụng
 • Chi phí dịch vụ theo từng lần

  Nội dung dịch vụ
 • Cung cấp dịch vụ trọn gói, khách hàng chỉ việc giao và chờ thông báo TSS đă đến tay người nhận (iPost cloud)
 • Thiết đặt hệ thống theo dơi, giám sát toàn bộ quá tŕnh giao nhận TSS
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản trị, vận hành nền tảng giao nhận TSS (iPost managed services)
 • Tư vấn, triển khai, nâng cấp nền tảng giao nhận TSS (iPost on-premise)
 • Tích hợp với hệ thống tạo sinh TSS, tự động tiếp nhận, đóng gói & chuyển phát khi phát sinh giao dịch hoặc theo định kỳ
 • Tích hợp với các kênh giao nhận TSS khác (SMS, Zalo/OTT, Tweets, Mobile...)

  Dịch vụ hỗ trợ

  * Cam kết dịch vụ:

 • Luôn kiểm soát được luồng gửi, trạng thái gửi/nhận của từng TSS
 • Hoạt động ổn định, tin cậy
 • Có khả năng gửi số lượng lớn TSS
 • Kết nối trực tiếp với hệ thống tạo sinh

 • * Hỗ trợ:

 • 24/7/365
 • 3 cấp độ chuyên gia

Lư do nên chọn iWay?
* Hơn 15 năm cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai & hỗ trợ quản trị, vận hành:
 • Các hệ thống email dựa trên Zimbra, Postfix...
 • Các hệ thống email security gateway, connectors...
 • Các hệ thống theo dơi, giám sát dịch vụ, an ninh...
 • Các hệ thống kiểm soát gửi email số lượng lớn
 • * Đội ngũ nhân sự:
 • 20+ năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống email
 • 10+ năm đóng góp xây dựng các phần mềm email nguồn mở: Zimbra, NGINX, Mozilla... và nhiều nền tảng nguồn mở: Fedora, OpenStack, OpenCPS...
 • Đă có kinh nghiệm cung cấp cho nhiều đối tác về email marketing, email transactions như LOTTE Finance, Sun Group, ...