Trang chủ > Bưu điện số iPost > Giới thiệu dịch vụ Bưu điện số iPost

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN SỐ IPOST


Tài sản số là ǵ?
Tài Sản Số có thể bất kỳ loại dữ liệu nào, từ âm thanh, h́nh ảnh, phim, đến các loại văn bản, tài liệu, báo cáo, hóa đơn, thông báo cước, giao dịch, sao kê...

Tài Sản Số được lưu trữ trên thiết bị kỹ thuật số, trong mạng nội bộ của tổ chức hoặc lưu chuyển trên mạng Internet...

Tài Sản Số được kiểm soát an toàn, an ninh và phân quyền sử dụng

Được dịch từ tiếng Anh: Một tài sản kỹ thuật số, về bản chất, là bất cứ thứ ǵ tồn tại ở định dạng nhị phân và đi kèm với quyền sử dụng. Dữ liệu không có quyền đó không được coi là tài sản.

Các vấn đề thường gặp khi giao nhận tài sản số

  • Khó kiểm soát được luồng gửi/nhận, đảm bảo Tài Sản Số (TSS) đă tới đích & người nhận đă “kư nhận”
  • Số lượng TSS cần gửi đi lớn, yêu cầu gửi đi trong một khoảng thời gian ngắn
  • Số lượng đa dạng các loại TSS, theo nhiều khối lượng, mẫu mă khác nhau
  • Thiếu cơ sở giải quyết các khiếu nại về TSS đi lạc, chưa tới được địa chỉ nhận
  • Tổng hợp, thống kê, phân tích dữ liệu về giao nhận TSS
  • Dịch vụ cần được đảm bảo sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi
  • Sự can thiệp không cần thiết của con người vào quá tŕnh tạo sinh, tiếp nhận, đóng gói, chuyển phát TSS
  • Hỗ trợ nhiều kênh giao nhận TSS khác nhau: sms, web, mobile, Zalo/ott, tweet...
  • Kiểm soát chi phí đầu tư, vận hành; chi phí chuyển phát trên mỗi đơn vị TSS

Từ những vấn đề thường gặp về giao nhận tài sản trên, iWay đă nghiên cứu và đưa ra giải pháp Bưu điện số iPost dựa trên nền tảng Mautic. Giải pháp giúp cho tổ chức doanh nghiệp có thể giải quyết được bài toán giao nhận tài sản số một cách hiệu quả, an toàn. Tích hợp với các ứng dụng nội tại của tổ chức, doanh nghiệp.