Trang chủ > Họp trực tuyến iMeeting > Đánh giá iMeeting

ĐÁNH GIÁ IMEETING


Chất lượng không thua kém các giải pháp, dịch vụ của nước ngoài

 • Nền tảng jitsi được xây dựng trên cơ sở các giao thức truyền thông tiên tiến nhất, và được ứng dụng rất rộng răi trên thế giới.
 • Phần mềm jitsi là nguồn mở, liên tục được phát triển dựa trên đóng góp của cộng đồng chuyên gia toàn cầu.
 • Trải nghiệm thực tế cho thấy chất lượng thoại và video, tŕnh chiếu không thua kém các giải pháp thương mại thông dụng.

Giải pháp có thể trở thành một phần tích hợp chặt chẽ vào hệ thống CNTT tổng thể của cơ quan nhà nước, tổ chức - doanh nghiệp lớn
 • Giải pháp do CoMeet làm chủ rất mềm dẻo, có khả năng tích hợp vào các hệ thống, ứng dụng nghiệp vụ trong điều hành, hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức - doanh nghiệp lớn.
 • Sự thấu hiểu và hiểu biết sâu, kinh nghiệm thực tế triển khai và tích hợp các hệ thống nghiệp vụ, dịch vụ công trực tuyến, công tác an ninh, bảo mật, an toàn thông tin từ các thành viên CoMeet.

Giá thành tốt hơn nhiều sản phẩm, giải pháp khác
 • Thừa hưởng trí tuệ phần mềm nguồn mở, giá thành nghiên cứu phát triển giải pháp được tối ưu, không phải trả chi phí license phần mềm.
 • Hợp lực của các doanh nghiệp hội viên VFOSSA, tối ưu được giá thành nguồn lực trên cơ sở phát huy thế mạnh đa dạng của từng thành viên CoMeet.

Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ
 • Đội ngũ kỹ sư tư vấn, thiết kế, triển khai làm việc tại các công ty Việt Nam.
 • Sự thấu hiểu khách hàng: hầu hết các cơ quan nhà nước, tổ chức - doanh nghiệp lớn đang là Khách hàng của các doanh nghiệp thành viên CoMeet.

Dùng riêng, tự chủ, an toàn - bảo mật
 • Triển khai trên hạ tầng CNTT và mạng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đảm bảo tính riêng tư, an toàn, bảo mật.
 • CoMeet có công ty chuyên về an toàn - bảo mật, đồng hành cùng các công ty sáng lập, để đánh giá và đảm bảo an toàn - bảo mật cho các giải pháp triển khai cho khách hàng.
 • Triển khai trong nước nên giải pháp không phụ thuộc, không bị ảnh hưởng bởi các sự cố đứt cáp quang biển đi quốc tế.