Dịch vụ nâng cao

 • Dịch vụ triển khai hệ thống theo dơi, giám sát dùng riêng (chưa bao gồm chi phí vận hành dịch vụ hàng tháng)
 • Dịch vụ nâng cấp, mở rộng (Scale) hệ thống Họp trực tuyến
 • Dịch vụ triển khai hệ thống chuyên biệt, trên hạ tầng đám mây, đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu năng cao (High Performance), mức độ sẵn sàng về dịch vụ (High Availability), tự động mở rộng (Auto Scaling) và an toàn bảo mật đặc biệt (High Security)
 • Đào tạo, hướng dẫn sử dụng và vận hành

Dịch vụ tích hợp hệ thống

 • Tích hợp hệ thống đăng nhập một lần (SSO)
 • Tích hợp với hệ thống Pḥng họp trực tuyến PolyCom, CISCO, Granstream, Yealink...
 • Tích hợp tổng đài CCALL Cloud của ePacific (Trang bị mới, nếu khách hàng chưa có tổng đài)
 • Tích hợp với Tổng đài SIP hiện hữu
 • Tích hợp với hệ thống Email, Messaging & Collaboration
 • Tích hợp chữ kư số của Ban Cơ yếu
 • Tích hợp các hệ thống nghiệp vụ (dịch vụ công, một cửa điện tử, điều hành tác nghiêp...)

Dịch vụ hỗ trợ, bảo tŕ

 • Hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp khách hàng. Lập báo cáo bảo tŕ định kỳ. Cung cấp công cụ dưới dạng dịch vụ phục vụ giám sát các thông số về hạ tầng và hệ thống
 • Đo kiểm và tối ưu hóa hệ thống theo thực tế sử dụng

Dịch vụ đảm bảo an toàn, bảo mật

 • Rà soát, đánh giá định kỳ
 • Đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống họp trực tuyến

Kết hợp với giải pháp thiết bị pḥng họp Logitech cho các điểm cầu từ 5-50 người, linh hoạt trong việc bố trí pḥng họp với việc thiết lập cụm thiết bị pḥng họp di động.

Lư do nên chọn iWay?
* Hơn 15 năm cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai & hỗ trợ quản trị, vận hành:
 • Các hệ thống email dựa trên Zimbra, Postfix...
 • Các hệ thống email security gateway, connectors...
 • Các hệ thống theo dơi, giám sát dịch vụ, an ninh...
 • Các hệ thống kiểm soát gửi email số lượng lớn
 • * Đội ngũ nhân sự:
 • 20+ năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống email
 • 10+ năm đóng góp xây dựng các phần mềm email nguồn mở: Zimbra, NGINX, Mozilla... và nhiều nền tảng nguồn mở: Fedora, OpenStack, OpenCPS...
 • Đă từng triển khai và hỗ trợ vận hành nhiều hệ thống lớn cho các Bộ, Ngành, tỉnh, thành phố và các tập đoàn lớn như: Bộ GTVT, Bộ GD&ĐT, Bộ Xây Dựng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Cao Bằng, Tập đoàn Bảo Việt, tập đoàn Sun Group, Tập đoàn Empire, Opec Group, ...