Trang chủ > Giới thiệu phần mềm theo dơi nhiệm vụ

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM THEO DƠI NHIỆM VỤ


Phần mềm được xây dựng nhằm mục tiêu theo dơi t́nh h́nh thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị. Tạo ra công cụ hỗ trợ đắc lực cho lănh đạo trong việc theo dơi t́nh h́nh thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trách nhiệm quản lư.
Là công cụ theo dơi đắc lực cho lănh đạo
Phần mềm cung cấp các công cụ về biểu đồ và bảng biểu (dạng pivot table) trực quan, thuận tiện và nhanh chóng cung cấp số liệu đa chiều giúp cho lănh đạo luôn thấy được t́nh h́nh thực hiện các nhiệm vụ của toàn đơn vị bằng các thao tác đơn giản, nhanh chóng trên cả máy tính và các thiết bị di động, tại bất cứ nơi đâu có kết nối internet.

Là công cụ báo cáo cho các đơn vị

Cung cấp đầy đủ công cụ cập nhật nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ được giao, cập nhật các tiến độ và nội dung xử lư, theo dơi các nhiệm vụ cần thực hiện. Cung cấp khả năng t́m kiếm theo nhiều tiêu chí và từ khóa (keyword). Cung cấp các biểu mẫu báo cáo thống kê, các báo cáo dạng biểu đồ cột, biểu đồ tṛn, …

Bảng theo dơi chi tiết t́nh h́nh thực hiện nhiệm vụ theo nhiều cấp.

Sử dụng trên các thiết bị di động
Xây dựng trên nền tảng web-based và với thiết kế responsive, v́ vậy phần mềm cho phép sử dụng trên tất cả các thiết bị di động.