EMAIL+ ON PREMISE

Zimbra/Zextras

Hệ thống thư điện tử kết hợp từ Zimbra và Zextras của iWay với máy chủ riêng, an toàn, bảo mật và đảm bảo chủ quyền dữ liệu. Sản phẩm được thiết kế, triển khai một cách linh hoạt, đáp ứng nhu cầu chuyên, riêng biệt của doanh nghiệp, tổ chức.

Giải pháp phù hợp với các Doanh nghiệp, Tổ chức

Với dịch vụ Email+ on Premise của iWay, khách hàng sẽ được

iWay cam kết

Về Zimbra và Zextras

Zimbra Collaboration là một giải pháp thư tín và cộng tác nguồn mở hàng đầu thế giới, được tin dùng bởi hơn 5.000 công ty và doanh nghiệp quốc doanh với trên 500 triệu người dùng cuối tại hơn 130 quốc gia.

Zextras Suite được cung cấp bởi Zextras (Italia), công ty tích hợp Zimbra lớn nhất ở Châu Âu với hơn 100 triệu người dùng. Zextras Suite được tích hợp nguyên bản với Zimbra, hỗ trợ và tương hợp với tất cả các chức năng đi kèm, làm giàu mã nguồn mở Zimbra với các tính năng cao cấp, mở rộng khả năng của phiên bản nguồn mở Zimbra.