CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO TR̀ CHUYÊN NGHIỆP

Hoạt động ổn định, tin cậy

An toàn, an ninh thông tin. Xử lư, phục hồi sự cố nhanh chóng

Theo dơi, giám sát hàng ngày

Có hệ thống và nhân sự theo dơi giám sát hàng ngày

Hỗ trợ 24/7/365

Hỗ trợ qua email/ticket/điện thoại/LiveChat

3 cấp độ chuyên gia

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng theo 3 cấp độ chuyên gia

HỆ THỐNG TIÊU BIỂU ĐĂ TRIỂN KHAI

H́nh ảnh một số hệ thống tiêu biểu công ty đă triển khai và thực hiện công tác bảo tŕ, hỗ trợ vận hành.

CỘNG ĐỒNG NGUỒN MỞ

Cộng đồng nguồn mở mà công ty tham gia.

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

Danh sách đối tác, khách hàng tiêu biểu mà công ty hợp tác và thực hiện.