EMAIL SECURITY GATEWAY

Email Security Gateway (ESG) được thiết kế tích hợp các thành phần quét/lọc spam, virus, được đặt ở phía ngoài cùng hệ thống thư điện tử, kết nối trực tiếp với Internet, trở thành cổng vào/ra duy nhất cho toàn bộ thư điện tử trao đổi với bên ngoài.

Thành phần quét/lọc spam, virus trong ESG được chia thành nhiều lớp, sử dụng các công nghệ tiên tiến:

  • Lớp ngoài cùng: Được thiết kế xử lý số lượng spambots/zombies lớn (80%-90%) => sử dụng thuật toán nhanh/nhẹ => tiết kiệm tài nguyên sử dụng của hệ thống khi xử lý; được thiết kế dựa trên Postscreen;
  • Từ lớp thứ 2 trở vào trong: Được thiết kế xử lý số lượng spam ít hơn (đã được xử lý 80-90% trước đó ở lớp ngoài cùng), lọc virus, content… => sử dụng thuật toán nặng hơn => tăng tài nguyên sử dụng của hệ thống khi xử lý; được thiết kế dựa trên MailScanner.

Thành phần quản trị của ESG được thiết kế & tích hợp dựa trên MailWatch tích hợp với MailScanner cho phép quản trị viên hệ thống quản trị, phân quyền cũng như thể hiện đầy đủ các thông tin báo cáo về hoạt động của toàn bộ hệ thống ESG.