Email + Chính Thức Được Cấp Giấy Chứng Nhận Bản Quyền

 

Ngày 21 tháng 7 năm 2023, Email+ đã được Cục Bản quyền, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận Bản quyền tác giả phần mềm với tên gọi đầy đủ là “Phần mềm thư điện tử tin cậy, bảo mật Email+”

Đây là một bước đi quan trọng trong hành trình phát triển và khẳng định sứ mệnh của chúng tôi trong việc tạo ra những giá trị thiết thực cho khách hàng.

Các tính năng chính của Email+

✔️ Thư điện tử

✔️ Lịch làm việc

✔️ Soạn thảo và chia sẻ tài liệu

✔️ Chat, họp video

✔️ Hỗ trợ nền tảng di động