TÍCH HỢP NEXTCLOUD

Tích hợp Nextcloud

Dịch vụ tích hợp File Private Cloud

Nextcloud lưu trữ dữ liệu trên nền tảng đám mây với sức mạnh của nhiều máy chủ cộng lại và được sao lưu liên tục. Chính vậy mà tập tin, danh bạ, lịch,.. luôn được an toàn, truy cập mọi lúc mọi nơi với tốc độ cực nhanh. Có thể chia sẻ dữ liệu bằng đường dẫn ngay trong ứng dụng hay trên trình duyệt web. Đặc biệt có thể chia sẻ cả thư mục hay tập tin để cùng làm việc với dữ liệu đó, có thể truy cập dữ liệu từ máy tính xách tay, máy tính bàn hay điện thoại iPhone, iPad, Android hay ngay trên trình duyệt web Chrome, Firefox,..

Nextcloud tích hợp nhiều tính năng giúp nó trở thành một giải pháp để tạo đám mây riêng tuyệt vời. Một số tính năng nổi bật của nó bao gồm:

  • Giải pháp tự lưu trữ: Có thể kiểm soát Nextcloud gần như mọi nơi – nhà riêng hoặc văn phòng, trung tâm dữ liệu hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ.
  • Tính năng chia sẻ: Nextcloud cho phép chia sẻ các file một cách an toàn. Có thể chia sẻ file với bất kỳ người nào trên hoặc ngoài đám mây bằng cách sử dụng liên kết được bảo vệ bằng mật khẩu.
  • Ưu tiên bảo mật: Nextcloud có các phương pháp bảo mật tiêu chuẩn bao gồm tính năng mã hóa đầu cuối. Nó hỗ trợ các chương trình xác thực, kiểm soát và sơ đồ cấp phép phổ biến.
  • Rất nhiều tích hợp: Nextcloud đi kèm với hỗ trợ tích hợp – ứng dụng và dịch vụ để mở rộng chức năng của đám mây.

Sử dụng giải pháp tích hợp Nextcloud cho phép:

  • Sử dụng giải pháp lưu trữ files riêng (private files cloud)
  • Tích hợp Zimbra bằng công nghệ Zimlet
  • Chuyển files từ Zimbra sang cloud
  • Gắn kèm files từ cloud
  • Gửi files gắn kèm theo dạng links tới cloud (bảo vệ bằng mật khẩu)
  • Tích hợp quản trị thư mục, files vào tab riêng trên Zimbra webmail