TÍCH HỢP ĐỒNG BỘ VỚI THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Sử dụng Z-Push cho việc đồng bộ dữ liệu với các thiết bị di động:

  • Z-Push là phần mềm nguồn mở đang được ứng dụng phổ biến nhất trên thế giới để đồng bộ dữ liệu thư điện tử, danh bạ và lịch làm việc với thiết bị di động.
  • Z-Push được phát triển với kiến trúc mở, hỗ trợ các giao thức thư điện tử chuẩn, bao gồm giao thức ActiveSync, được hỗ trợ sẵn trên các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng chạy Android, iOS, Windows Mobile phổ biến và phần mềm thư điện tử máy trạm Microsoft Outlook.
  • Z-Push được triển khai chạy phía trước hệ thống email Zimbra, cung cấp chức năng cho phép ứng dụng email trên thiết bị di động kết nối đồng bộ dữ liệu với hộp thư người dùng trên hệ thống email Zimbra.

 

Z-Push gồm 3 lớp chính:

  • Z-Push server hoạt động trên nền tảng PHP + Apache/NginX web server. Hiệu năng hệ thống, khả năng sẵn sàng cao, dễ mở rộng… đều phụ thuộc phần lớn vào tầng này
  • Z-Push Zimbra-backend, hỗ trợ kết nối từ Z-Push tới Zimbra backend email server.
  • Z-Push State Machine: lưu trữ thông tin về thiết bị, người dùng, trạng thái đồng bộ của thiết bị…

Lợi ích của giải pháp:

  • Kết nối email mọi lúc, mọi nơi, trên thiết bị di động sẵn có
  • Nhắc công việc, lịch hẹn.