DỊCH VỤ CHUYÊN GIA

☑️ iWay có thế mạnh gần 20 năm trong lĩnh vực phần mềm nguồn mở, đặc biệt là thư điện tử nguồn mở.

☑️ iWay cung cấp dịch vụ chuyên gia bao gồm setup mới (tư vấn thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng mới), bảo trì hệ các hoạt động, hỗ trợ bảo trì (giám sát hệ thống, hỗ trợ ưu tiên, kiểm tra tình trạng, đánh giá bảo mật),…

Dịch vụ cung cấp

  • Tại DC, máy chủ của khách hàng
  • Tại DC, máy chủ cho thuê

Nội dung chuyển đổi dữ liệu bao gồm:Khảo sát, lập kế hoạch:

    • Khảo sát dữ liệu cần chuyển đổi
    • Lập kế hoạch, chiến lược chuyển đổi

Thực hiện chuyển đổi:

  • Chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống email cũ sử dụng công cụ sẵn có: MS Exchange, IBM Domino, IMAPsync, (Outlook) .pst files… (95%)
  • Viết thêm scripts (4.9%)
  • Chuyển đổi bằng tay (manually) (0.1%

Liên hệ iWay để được tư vấn