Thông Cáo Báo Chí Về Việc iWay Trở Thành Đối Tác Chính Thức Của SUSE

Logo đối tác của SUSE

Công ty Cổ phần Giải Pháp Thông Tin (iWay) được thành lập từ năm 2004, có trụ sở tại Hà Nội, là một trong các Công ty tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng, phát triển và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở tại Việt Nam.

Trong chiến lược đa dạng hoá sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường trong việc ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở trong việc triển khai các cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin, ngày 16 tháng 4 năm 2024, iWay đã được SUSE công nhận là đối tác chính thức tại Việt Nam.

Chứng nhận iWay là đối tác của SUSE

Sản phẩm chính của SUSE là các bản phân phối 𝗦𝗨𝗦𝗘 𝗟𝗶𝗻𝘂𝘅 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿, 𝗦𝗨𝗦𝗘 𝗟𝗶𝗻𝘂𝘅 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿 𝗳𝗼𝗿 𝗦𝗔𝗣 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀; nền tảng điện toán đám mây 𝗦𝗨𝗦𝗘 𝗥𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝗿, 𝗥𝗞𝗘𝟮, 𝗦𝗨𝗦𝗘 𝗢𝗽𝗲𝗻𝗦𝘁𝗮𝗰𝗸 𝗖𝗹𝗼𝘂𝗱, 𝗦𝗨𝗦𝗘 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗶𝘀𝗲 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗮𝗴𝗲, công cụ bảo mật đám mây 𝗡𝗲𝘂𝘃𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿…

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, việc ứng dụng CNTT sâu rộng vào trong mọi hoạt động, vận hành của doanh nghiệp, tổ chức trở thành xu hướng tất yếu và tạo ra ưu thế cạnh tranh, điều đó đòi hỏi phải áp dụng những ứng dụng hoạch định nguồn lực doanh nghiệp và những nền tảng vận hành mạnh mẽ hơn, đảm bảo chủ quyền dữ liệu (data sovereignty) và tuân thủ những tiêu chí như tốc độ (speed), linh hoạt (flexible), phạm vi rộng (scope),….

Sự hợp tác với SUSE sẽ giúp iWay cung cấp những nền tảng nguồn mở, có thể mở rộng để quản lý các ứng dụng được đóng gói và các services, giúp thuận lợi trong việc cấu hình và tự động hóa việc triển khai ứng dụng góp phần hỗ trợ và thúc đẩy công cuộc “Chuyển đổi số” cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.