Các tính năng của Zextras Suite

1. Hỗ trợ multi-storage

Cho phép cùng một lúc truy xuất đến nhiều thiết bị và công nghệ lưu trữ các nhau: Local, SAN, Cloud. Đồng thời cho phép đặt archiving tự động, chuyển các dữ liệu cũ, ít truy cập sang vùng lưu trữ thứ cấp (chậm hơn, nhưng rẻ tiền, tiết kiệm chi phí hơn).

2. Hỗ trợ backup/restore theo thời gian thực

– Sao lưu liên tục theo thời gian thực, điều này giúp cho gần như không có khả năng mất dữ liệu, vì bản sao lưu là an toàn và liên tục;

– Mọi đối tượng bên trong Zimbra đều được sao lưu. Người dùng và quản trị viên có thể khôi phục mọi thứ đã bị xóa. Bao gồm: Các email đơn lẻ; Toàn bộ hộp thư; Toàn bộ dữ liệu sao lưu;

– Sao lưu mọi thứ: Toàn bộ E-mail, danh bạ, lịch, tệp. Tất cả dữ liệu này đều được sao lưu và được bảo vệ;

– Có thể ứng dụng trong chiến lược backup (sao lưu dữ liệu) hoặc DR (dự phòng thảm hoạ); Sao lưu từng phần tử dữ liệu thư điện tử, tài liệu, lịch làm việc… lưu trên hệ thống, cho phép khôi phục từng thư điện tử, từng hộp thư hoặc cả hệ thống thư. Ngoài ra, mô đun này còn tối ưu, giảm trùng lặp, nén dữ liệu, tiết kiệm không gian lưu trữ tới 50%;

– Zextras kết hợp giữa quét theo thời gian thực và SmartScan đảm bảo rằng cả giá trị RTO và RPO đều khá thấp. Trình quét thời gian thực đảm bảo rằng tất cả các thay đổi dữ liệu được ghi lại ngay khi chúng thay đổi, trong khi SmartScan sao chép tất cả các mục đã được sửa đổi, do đó việc mất dữ liệu có thể xảy ra được giảm thiểu và thường được giới hạn ở những mục đã thay đổi giữa hai lần chạy liên tiếp trên SmartScan.

3. Hỗ trợ phân cấp quản trị

Phân cấp quản trị tới từng quản trị viên, từng tên miền, nhóm thư, hòm thư. Lưu lại tất cả các hành động của từng người quản trị, đối tượng dữ liệu bị tác động & thời gian tác động.

4. Tin nhắn và liên lạc video

Hỗ trợ liên lạc Video, Voice, Chat, nhúng trực tiếp trên giao diện Webmail hoặc có thể dùng Zextras Team Mobile App.

5. Quản lý files và chia sẻ files (Drive)

– Zextras Drive là trình quản lý tệp được thiết kế cho Zimbra. Cho phép tải các tệp lên và sắp xếp, quản lý các tệp này trong các thư mục;

– Có thể tải lên các phiên bản mới của cùng một tệp để theo dõi các thay đổi mà không bị trùng lặp;

– Chia sẻ tệp hoặc toàn bộ thư mục trong cùng hoặc bên ngoài tổ chức. Có thể gửi liên kết công khai hoặc bảo vệ tệp bằng mật khẩu. Có thể gửi liên kết đến tệp qua email để giải quyết bài toán gửi file dung lượng lớn qua thư điện tử;

– Các tính năng chính: Upload và download; Tạo thư mục; Cập nhật và Chia sẻ; Quản lý version; Tích hợp với Zimbra Docs.

6. Chỉnh sửa tài liệu theo thời gian thực

– Soạn thảo và chia sẻ tài liệu, bảng tính, trình diễn trực tiếp trên giao diện Webmail hoặc dùng Zextras Drive Mobile App;

– Với Zextras Docs, tài liệu, bảng tính và bản trình bày được tích hợp nguyên bản trong Zimbra. Hỗ trợ làm việc, soạn, sửa trực tiếp trên nền tảng Zimbra;

– Cho phép chỉnh sửa tài liệu theo thời gian thực và hỗ trợ cộng tác khi làm việc từ xa.

7. Hỗ trợ App Team và Drive trên iOs và Android

Hỗ trợ kết nối, đồng bộ thư điện tử, địa chỉ, lịch làm việc với thiết bị Mobile, Outlook và Windows Mail. Cung cấp App Team và Drive hoặc sử dụng Email Mobile App sẵn có trên điện thoại theo giao thức chuẩn ActiveSync.

8. Xem trước tệp đính kèm

Hỗ trợ xem trước phần lớn các loại tệp đính kèm trong email.

9. Hỗ trợ nhiều phương thức xác thực

– Nhiều phương pháp xác thực để bảo mật hoạt động trên nền tảng và trên các ứng dụng dành cho thiết bị di động, chẳng hạn như SAML, 2FA, mã QR.

– SAML là một định dạng dữ liệu tiêu chuẩn mở dựa trên XML để trao đổi thông tin xác thực. Nó cho phép thực hiện đăng nhập một lần (SSO) trên nhiều miền, cho phép sử dụng cùng một thông tin đăng nhập để truy cập các ứng dụng khác nhau.

10. Đồng bộ với các thiết bị di động

– Đồng bộ hóa hộp thư Zimbra của mình với bất kỳ ứng dụng khách nào hỗ trợ giao thức Exchange Active Sync, chẳng hạn như iPhone hoặc Android và thiết bị Windows Mobile;

– Mỗi mục mới và mỗi thay đổi đối với các mục hiện có sẽ được đồng bộ hóa ngay lập tức giữa hộp thư Zimbra và thiết bị di động. Điều này áp dụng cho cả email, danh bạ, cuộc hẹn và tác vụ;

– Lập kế hoạch cuộc họp bằng tạo một cuộc hẹn mới trên thiết bị di động và thêm bất kỳ người tham gia nào. Chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu họp, công việc trực tiếp từ ứng dụng email của thiết bị di động;

– Không có giới hạn về số lượng tài khoản mà một thiết bị có thể đồng bộ hóa và không có giới hạn về số lượng thiết bị có thể đồng bộ hóa một tài khoản.

11. Đồng bộ với Outlook

Sử dụng tiện ích mở rộng đồng bộ hóa của Zextras cho Zimbra để đồng bộ hóa email, danh bạ, tác vụ và lịch với Outlook cho Windows và Windows Mail App.

12. Xác thực 2 lớp

– Xác thực hai yếu tố (2FA) là thêm một lớp bảo mật vào giai đoạn đăng nhập, làm cho các truy cập không mong muốn ít có khả năng xảy ra hơn. Trong Zextras, lớp bổ sung này được cung cấp bởi OTP, có thể được đọc dưới dạng mã QR trên thiết bị di động;

– Khi 2FA được định cấu hình trên miền Zextras, bắt buộc phải có OTP để có thể đăng nhập, nếu chỉ cung cấp tên người dùng và mật khẩu sẽ không thành công;

– 2FA chỉ áp dụng cho những giao thức hoặc ứng dụng hỗ trợ nó, chẳng hạn như HTTP và HTTPS nhưng không áp dụng cho IMAP và SMTP, đồng thời có thể được định cấu hình ở cấp độ thiết bị, IP hoặc dải IP bằng tham số Trust_device hoặc trust_ip. Khi một dải IP hoặc IP được tin cậy, 2FA sẽ thành công đối với bất kỳ đăng nhập nào bắt nguồn từ đó, trong khi đó, trust_device yêu cầu phải sử dụng cùng một trình duyệt hoặc ứng dụng, nếu không sẽ không thành công, nếu đăng nhập 2FA được thực hiện trên Chrome, truy cập vào cùng một trang với Firefox sẽ yêu cầu đăng nhập mới;

– Để sử dụng OTP, tên miền phải được cấu hình bởi quản trị, người dùng có thể định cấu hình miền bằng Auth Zimlet.

13. Các tính năng khác

– Tương thích với GDPR (General Data Protection Regular);

– Dễ dàng cài đặt, nâng cấp;

– Tích hợp chặt chẽ, như một thành phần của Zimbra, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của lõi Zimbra open source.